18.11.01 - 09.12.01 >> Silvia Pinto >>  Musical Chairs

Silvia Pinto ( Portugal) toont in morgen de video-installatie Musical Chairs. De installatie    
verwijst naar het kinderspel de stoelendans, waarin een groep kinderen rondrennen langs 
twee rijen stoelen die met de rug naar elkaar toe staan en waarvan er altijd een minder is 
dan het aantal spelers. 
Musical chairs gaat over de harde confrontatie tussen jeugd en volwassenheid. Een 
confrontatie tussen ambitie en automatisme, van onbewuste verwachtingen van het leven 
tegen de behoefte om tijd te verspillen die niet door tijd verspilt is, van kracht tegen stilstand,    
van succes tegen verlies.
-Silvia Pinto 


This month in morgen, Silvia Pinto (  Portugal) shows her video-installation Musical Chairs. 
The installation refers to a game, where children run around a number of chairs that are set up
 back    to back in two rows, according to the childrens game, where the number of chairs is 
always one less than the number of players. Musical chairs deals with the pitiless confrontation 
of childhood with adulthood, games taught by culture.  A confrontation of ambitions against 
automatism, of unconscious expectations from life against the need to burn the time which is 
not burnt by time, of vigour against immobility, of success against defeat. 
-Silvia Pinto
PERSBERICHT