20.01.02 - 10.02.02 >> Judy van Luyk >> Huis & Tuin

Van 20 januari tot en met 10 februari 2002 exposeerde Judy van Luyk (1976, Rotterdam) in exporuimte MORGEN. Van Luyk studeerde tussen 1995 en 1999 aan de Willem de Kooning Academie, Rotterdam, in de richting autonoom. Na haar afstuderen is zij als zelfstandig kunstenaar blijven werken en heeft zij aan diverse exposities meegewerkt en meerdere opdrachten vervuld. Het medium dat haar meeste aandacht heeft is de fotografie, zoals ook ingepast in de installatie die zij voor exporuimte MORGEN ontwierp.

In de tentoonstellingskelder van MORGEN heeft zij een ruimtevullend werk gerealiseerd, dat de titel Huis&Tuin meekrijgt. Centraal hierin staat de grens tussen binnen en buiten, tussen het interieur en het exterieur. In een kelder in het centrum van de volgebouwde stad Rotterdam kaart zij het probleem van ruimtegebrek en de daarmee samenhangende hang naar vrijheid en buiten(leven) van de bewoners aan. Terwijl de ruimte schaars is in de stad, streven de inwoners juist naar een zo groot mogelijke mate van ruimte, bij voorkeur in de vorm van een grote vrijstaande woning met tuin, zonder last van buren of andere omwonenden. Bewoners van de stad moeten echter concessies doen. Door optische trucs toe te passen kan een ruimte voor het gevoel evenwel vergroot worden. Van Luyk onderzoekt hiervoor in Huis&Tuin twee (kunst) historische toepassingen, waarbij het exterieur betrokken wordt bij het interieur. Zij grijpt terug op de Vlaamse primitieven, die in hun interieurschilderijen vaak doorkijkjes in de vorm van vensters, deuren en anderszinds verwerkten. De ontdekking van het perspectief bleek grootse mogelijkheden te bevatten. Hiernaast grijpt zij terug op de verbeelding van het Paradijs in het ontwerp van oosterse tapijten. Het Paradijs wordt hierin traditioneel als tuin voorgesteld, in veelal symmetrische patronen. Hiermee in verband staat de tuinarchitectuur van de achttiende eeuw, waarin net als bij de tapijten gestreefd werd naar perfectie van het (tuin)ontwerp. Deze elementen brengt Van Luyk samen in de installatie Huis&Tuin, wat tot een algehele herdefiniering van de exporuimte leidt.